14 En de HEERE sprak tot Mozes in de woestijn van Sinai, zeggende: