51 Zo nam Mozes en Eleazar, de priester, van het goud, alle welgewrochte vaten.