13 En zij zullen de as van het altaar vegen, en zij zullen daarover een kleed van purper uitspreiden.