42 En de getelden van de geslachten der zonen van Merari, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen,