44 Hun getelden nu waren, naar hun geslachten, drie duizend en tweehonderd.