8 Al de dagen van zijn Nazireerschap is hij den HEERE heilig.