16 En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.