18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk?