25 Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen.