4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.