6 Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke Ik ook haat.