13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.