3 Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeidt onder de zon?