1 De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.