12 De woorden van een wijzen mond zijn aangenaam; maar de lippen van een zot verslinden hemzelve.