13 Het begin der woorden zijns monds is dwaasheid, en het einde zijns monds is boze dolligheid.