1 Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.