10 De prediker zocht aangename woorden uit te vinden, en het geschrevene is recht, woorden der waarheid.