8 Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; het is al ijdelheid!