13 Aanmerk het werk Gods; want wie kan recht maken, dat Hij krom gemaakt heeft?