4 Waar het woord des konings is, daar is heerschappij; en wie zal tot hem zeggen: Wat doet gij?