6 Want een ieder voornemen heeft tijd en wijze, dewijl het kwaad des mensen veel is over hem.