12 Sta op, HEERE God! hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet.