13 Waarom lastert de goddeloze God? zegt in zijn hart: Gij zult het niet zoeken?