15 Want Uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen, en hebben medelijden met haar gruis.