6 Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees, vanwege de stem mijns zuchtens.