5 Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten.