9 Mijn vijanden smaden mij al den dag; die tegen mij razen, zweren bij mij.