3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;