4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;