16 De bomen des HEEREN worden verzadigd, de cederbomen van Libanon, die Hij geplant heeft;