27 Zij allen wachten op U, dat Gij hun hun spijze geeft te zijner tijd.