17 Hij zond een man voor hun aangezicht henen; Jozef werd verkocht tot een slaaf.