23 Daarna kwam Israel in Egypte, en Jakob verkeerde als vreemdeling in het land van Cham.