22 Om zijn vorsten te binden naar zijn lust, en zijn oudsten te onderwijzen.