36 Hij versloeg ook alle eerstgeborenen in hun land, de eerstelingen al hunner krachten.