37 En Hij voerde hen uit met zilver en goud; en onder hun stammen was niemand, die struikelde.