40 Zij baden, en Hij deed kwakkelen komen, en Hij verzadigde hen met hemels brood.