42 Want Hij dacht aan Zijn heilig woord, aan Abraham, Zijn knecht.