18 Hun ziel gruwelde van alle spijze, en zij waren tot aan de poorten des doods gekomen.