20 Hij zond Zijn woord uit, en heelde hen, en rukte hen uit hun kuilen.