39 Daarna verminderen zij, en komen ten onder, door verdrukking, kwaad en droefenis.