42 De oprechten zien het, en zijn verblijd, maar alle ongerechtigheid stopt haar mond.