9 Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd, en de hongerige ziel met goed vervuld;