7 En Hij leidde hen op een rechten weg, om te gaan tot een stad ter woning.