3 Waak op, gij luit en harp! ik zal in den dageraad opwaken.