4 Ik zal U loven onder de volken, o HEERE! en ik zal U psalmzingen onder de natien.