7 Opdat Uw beminden bevrijd worden; geef heil door Uw rechterhand, en verhoor ons.