5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.