7 Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.